Επιλογή Σελίδας

Γιαννούλη Περσεφόνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Tεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης

pergian-at-uth.gr | 2410-565208

Πτυχίο: Χημείας, ΑΠΘ, Ελλάδα

Διδακτορικό Δίπλωμα: University Cranfield, Institute of AgriTechnology, Silsoe, Bedford, Μεγάλη Βρετανία

Μεταδιδακτορική Έρευνα: University College Cork, Food Chemistry, Department of Food Science, Food Technology and Nutrition, Cork, Ιρλανδία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Έλεγχος ποιότητας και βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των τροφίμων. Σχεδιασμός καινοτόμων προϊόντων. Μελέτη επιμήκυνσης της ζωής των προϊόντων. Μελέτη βιοχημικών μεταβολών των τροφίμων κατά την επεξεργασία και τη συντήρηση τους. Αναλύσεις δομής, υφής και βιοδραστικών συστατικών των τροφίμων. Οργανοληπτικός έλεγχος. Ασφάλεια τροφίμων. Μελέτη καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Γενική Χημεία για Βιοεπιστήμες

Βιοχημεία και Τεχνολογία Τροφίμων