Επιλογή Σελίδας

Γιακουντής Αντώνιος

Επίκουρος Καθηγητής

Μοριακή Βιολογία-Γονιδιωματική

agiakountis-at-uth.gr | 2410-565206

Πτυχίο: Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδακτορικό Δίπλωμα: Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης MaxPlanck – Πανεπιστήμιο Κολωνίας, Γερμανία

Μεταδιδακτορική Έρευνα: Τμήμα Επιστημών Φυτών – Πανεπιστήμιο Cambridge – Ην. Βασίλειο., ΓΓΕΤ Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμινγκ”, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μελέτη των μοριακών μηχανισμών ελέγχου της γονιδιακής έκφρασης από μη κωδικοποιητικά μεγαλομοριακά RNA (lncRNAs), αλληλεπιδράσεις RNA / χρωματίνης / πρωτεινών, μεταγραφική και επιγενετική ρύθμιση στον καρκίνο, αρχιτεκτονική χρωματίνης, γονιδιωματική και επιγονιδιωματική θηλαστικών και φυτών.

Μοριακή Βιολογία

Από τη Γονιδιωματική στη Βιολογία Συστημάτων

Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας

Μοριακή Ογκογένεση