Επιλογή Σελίδας

Ντέλιου Ελευθερία

Γνωστικό αντικείμενο: «Αγγλική Γλώσσα για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς»

enteliou-at-uth.gr | 24210-74684

Πτυχίο: Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Μεταπτυχιακό: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, University of Reading, UK

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία,Αγγλικά για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (ESP/EAP): διδακτική και αξιολόγηση ακαδημαϊκών ικανοτήτων, ακαδημαϊκή γραφή, διαπολιτισμικές ικανότητες επικοινωνίας, εξετάσεις και αξιολόγηση στην Ξένη Γλώσσα: εγκυρότητα εξετάσεων, αξιολόγηση προφορικών ικανοτήτων, Εκπαίδευση Καθηγητών της Αγγλικής.

Αγγλικά

Ακαδημαϊκή Γραφή στη Βιοχημεία-Βιοτεχνολογία στην Αγγλική