Επιλογή Σελίδας

Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων TBB για τις θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2023-2024

Αγαπητοί/-τές Φοιτητές/-τριες του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας,
μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/-τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024 (προσωρινά αποτελέσματα στο site pa.uth.gr), όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό Αποτελεσμάτων υπ’ αριθμ. 225_19/03/2024 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (ΤΒΒ) , παραμένει ως έχει. Η αμειβόμενη Πρακτικη Άσκηση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» ΕΣΠΑ 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, EKT+) και από εθνικούς πόρους. Το πρακτικό των αποτελεσμάτων θα το βρείτε παρακάτω. Η χρηματοδότηση των επιλαχόντων φοιτητών/-τριών αναμένεται να καλυφθεί από αδιάθετες θέσεις Πρακτικής Άσκησης άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στον πίνακα με τους επιτυχόντες (με Α.Μ.), η προθεσμία υποβολής στη διεύθυνση https://pa-infosys.uth.gr από το «Δελτίο Πρακτικής Άσκησης» α) της «Αίτησης Εγγραφής» και μαζί β) της ανάρτησης των δικαιολογητικών ορίζεται από 5 Απριλίου (14:00) έως 26 Απριλίου 2024 (23:59).
Αντίστοιχα, η προθεσμία υποβολής στη διεύθυνση https://pa-infosys.uth.gr από το «Δελτίο Πρακτικής Άσκησης» της «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα με κωδικό group από τον ΆΤΛΑ), ορίζεται από 5 Απριλίου (14:00) έως  14 Μαΐου 2024 (23:59).
Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση πρώτα θα ολοκληρώσετε την “Αίτηση Εγγραφής” σας, μαζί με την ανάρτηση όλων των δικαιολογητικών, και έπειτα θα υποβάλετε την “Καρτέλα Πρακτικής”.

Μετά την συμπλήρωση της καρτέλας πρακτικής, οι φοιτητές, σε δεύτερο χρόνο, θα λαμβάνουν στο πανεπιστημιακό τους email την ειδική σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση μαζί με οδηγίες. Οι φοιτητές/-τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το email τους, καθώς και  τις ανακοινώσεις ανά Τμήμα στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία, όπως παρουσιάστηκε στην ενημέρωση στο Τμήμα.

Οι «Εγγραφές» και οι «Καρτέλες Πρακτικής Άσκησης» θα υποβληθούν μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου ΠΑ στην διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr. Η σύνδεση σας θα υλοποιηθεί με τον προσωπικό Λογαριασμό Π.Θ., εφόσον συνδεθείτε απομακρυσμένα μέσω του VPN του ΠΘ, ή από Η/Υ εντός του δικτύου του Ιδρύματος.

Για να δείτε το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης πατήστε εδώ.
Για να δείτε την παρουσίαση που έγινε για την Πρακτική Άσκηση πατήστε εδώ.