Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής κ. Αθηνάς Κεραμιδιώτου

Η Δημόσια Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα

 

 κ. Αθηνάς Κεραμιδιώτου

 

με θέμα:  «Μορφοδυναμική ανάλυση των κυτταρικών συνδέσεων κατά την ανάπτυξη της Δροσόφιλα», και επιβλέποντα τον Κύριο Ερευνητή ΙΙΒΕΑΑ κ. Χρήστο Ζέρβα,

 

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 και ώρα: 12:00, με τηλεδιάσκεψη (e-presence).