Επιλογή Σελίδας

Προκήρυξη για Σπουδές Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Σας ενημερώνουμε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το Erasmus αναρτήθηκε η Προκήρυξη για Σπουδές Erasmus+ κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.