Επιλογή Σελίδας

Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση Erasmus ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Σας ενημερώνουμε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το Erasmus αναρτήθηκε η Προκήρυξη για Πρακτική άσκηση Erasmus για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.