Επιλογή Σελίδας

Βεβαιώσεις για συμμετοχή αποφοίτων ΤΒΒ στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ενημερώνει τους απόφοιτους του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετέχουν στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων (ΦΕΚ 75/21-11-2022, Αριθ. 2Γ/2022) για την κάλυψη θέσεων ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ δύνανται να συμμετέχουν με τον τίτλο σπουδών τους από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Παν. Θεσσαλίας εφόσον συνοδεύεται από βεβαίωση που παρέχει το Τμήμα «ότι το πτυχίο του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο της  Βιολογίας» (όπως περιγράφεται στην απόφαση του ΑΣΕΠ: ΦΕΚ 3614/11-7.2022). Για την παραλαβή των συγκεκριμένων βεβαιώσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τη Γραμματεία του Τμήματος (g-bio@bio.uth.gr).

Σε συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες απέναντι στον ΑΣΕΠ ώστε το Πτυχίο του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας να περιλαμβάνεται ρητά στην λίστα των τίτλων σπουδών που είναι απαραίτητοι για την κάλυψη θέσεων ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ.