Επιλογή Σελίδας

Προκήρυξη Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών

Το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα, στα πλαίσια του προγράμματος USAL4EXCELLENCE, έχει προκηρύξει 40 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα, διάρκειας 30 μηνών, σε διάφορες θεματικές περιοχές.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 16/12/2022.

Περισσότερες πληροφορίες στο φυλλάδιο, στις ιστοσελίδες https://usal4excellence.usal.es/ και https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/849505, στο LinedIn https://www.linkedin.com/events/6987709935249707009/about/, και στο YouTube https://www.youtube.com/watch?v=9aj0lD2ST6U.