Επιλογή Σελίδας

Ενημέρωση για την Ορκομωσία

Σας γνωρίζουμε το σύνδεσμο για τη livestreaming μετάδοση των τελετών ορκωμοσιών κατά τις ημερομηνίες 18, 22 & 23 Νοεμβρίου 2021. Ο σύνδεσμος είναι ο ίδιος για όλες τις ομάδες των φοιτητών.

Όποιος επιθυμεί, μπορεί να κάνει και εγγραφή στο κανάλι του Τμήματος Ιατρικής.

https://www.youtube.com/channel/UCmAPDJxP4DSg7Ze6do8qH4A