Επιλογή Σελίδας

Δρομολόγια Λεωφορείου ΠΘ

Α) από ΓΑΙΟΠΟΛΗ προς ΒΙΟΠΟΛΗ

  • Καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή): 7:30, 8:45, 9:00, 10:00

Β) από ΒΙΟΠΟΛΗ προς ΓΑΙΟΠΟΛΗ

  • Δευτέρα: 16:15, 16:30, 16:45, 17:00
  • Τρίτη: 15:00, 15:15, 15:30, 15:45
  • Τετάρτη: 14:00, 14:15, 14:30, 14:45