Επιλογή Σελίδας

Δικαιολογητικά Ταυτοποιήσης Εισαχθέντων με την Κατηγορία των Αθλητών

Οι φοιτητές που εισήχθησαν με την κατηγορία των ΑΘΛΗΤΩΝ θα πρέπει να καταθέσουν

έως την Παρασκευή 3/12/2021 (ώρες 10:00-13:00)

στην Γραμματεία του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Βιόπολις Λάρισα) τα εξής δικαιολογητικά:

1. Εκτυπωμένη αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής
2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του διαβατηρίου (ό,τι έχετε δηλώσει στην ηλεκτρονική εγγραφή) και την πρωτότυπη ταυτότητα ή το διαβατήριο

3. Φωτοτυπία του απολυτηρίου Λυκείου
4. Έγγραφο επιβεβαίωσης   ΑΜΚΑ ( μπορείτε να το αναζητήσετε και να το εκτυπώσετε στην ηλεκτρονική δ/νση : https://www.amka.gr/AMKAGR/

5. Μία μικρή έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας

6. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για άρρενες)

Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν με τους εξής τρόπους:

α) Ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας ( g-bio@bio.uth.gr) με θέμα «Δικαιολογητικά εγγραφής με την κατηγορία των Αθλητών»

β) Με courier (υπηρεσία ταχυμεταφοράς) στην διεύθυνση: Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιόπολις, ΤΚ 41500 Λάρισα (πάνω στον φάκελο να αναγράφεται: «Δικαιολογητικά εγγραφής με την κατηγορία των Αθλητών»)