Επιλογή Σελίδας

Σκαμνάκη Βασιλική

Eπίκουρος Καθηγήτρια

Βιοχημεία – Μεταβολισμός

vskamnaki-at-bio.uth.gr | 2410-565267

Πτυχίο: Βιοχημείας (BSc Hons), Τμήμα Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, University College London, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Διδακτορική Διατριβή: Τμήμα Βιολογίας, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μεταδιδακτορική Έρευνα: Εργαστήριο Μοριακής Βιοφυσικής του Τμήματος Βιοχημείας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Ινστιτούτο Βιολογίας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μελέτη σχέσης δομής-λειτουργίας πρωτεϊνών εφαρμόζοντας σύγχρονες βιοχημικές τεχνικές, βιοφυσικές μεθόδους δομικής βιολογίας και κρυσταλλογραφία πρωτεϊνών. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη μηχανισμών μοριακής αναγνώρισης και σχέσης δομής-λειτουργίας ενζύμων που ελέγχουν τα μεταβολικά μονοπάτια της γλυκογονόλυσης και της γλυκονεογένεσης με στόχο τη διερεύνηση των μηχανισμών ρύθμισης τους.

Ενζυμολογία

Μεταβολισμός

Κλινική Βιοχημεία

Διατροφική & Μεταβολική Βιοχημεία

Δομική Βιοχημεία