Επιλογή Σελίδας

Σαραφίδου Θεολογία

Επίκουρος Καθηγήτρια

Μοριακή Γενετική Ζωικών Οργανισμών

sarafid-at-bio.uth.gr | 2410-565204

Πτυχίο: Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μεταπτυχιακό: Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διδακτορική Διατριβή: Μοριακή Γενετική του Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μεταδιδακτορική Έρευνα: Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Γονιδιωματική και γενετική ανάλυση θηλαστικών με στόχο τον εντοπισμό και τη λειτουργική μελέτη γονιδίων που σχετίζονται με γενετικά νοσήματα αξιοποιώντας συστήματα in vitro, κυτταρικά μοντέλα και διαγονιδιακά ζώα. Πληθυσμιακή γενετική: εκτίμηση γενετικής ποικιλότητας και δομής φυσικών πληθυσμών με σκοπό τη μελέτη των εξελικτικών μηχανισμών, της φυλογένεσης και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Κυτταρική Βιολογία

Γενετική

Γενετική του Ανθρώπου

Αναπτυξιακή Βιολογία