Επιλογή Σελίδας

Πατεράκη Χρυσάνθη

Επίκουρος Καθηγήτρια

Μικροβιολογία με έμφαση στη Βιοτεχνολογία

paterakichr-at-uth.gr | 2410-565295

Πτυχίο: Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακό: Αμπελουργία – Οινολογία, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδακτορικό Δίπλωμα: Μικροβιακή Βιοτεχνολογία, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταδιδακτορική Έρευνα: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροβιακές ζυμώσεις και «λευκή» βιοτεχνολογία. Ανάπτυξη αειφόρων βιοδιυλιστηρίων. Βιοχημική, βιομοριακή μηχανική και μηχανική βιοδιεργασιών. Βιοηλεκτροχημεία και χρήση ηλεκτροχημικών κελιών για την βελτιστοποίηση της βιοδιεργασίας.