Επιλογή Σελίδας

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βιοφυσική με έμφαση στη Μελέτη της Δομής – Λειτουργίας Πρωτεϊνών

geopap-at-bio.uth.gr | 2410-565249

Πτυχίο:  Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ

Μεταπτυχιακό: Θεωρητική Βιοφυσική, Τμήμα Φυσικής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου.

Διδακτορικό Δίπλωμα: Βιοφυσική, Τμήμα Φυσικής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου.

Μεταδιδακτορική Έρευνα: Στο Ινστιτούτο Hahn-Meitner/Βερολίνο/Γερμανία και στο Fosrchungszentrum Julich/Γερμανία.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Δομικές μελέτες βιολογικών μαμκρομορίων και των αλληλεπιδράσεών τους με θεωρητικές και υπολογιστικές μεθόδους.

Γενική Χημεία για Βιοεπιστήμες

Βιοστατιστική

Βιοφυσική

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό