Επιλογή Σελίδας

Μαμούρης Ζήσης

Καθηγητής, Πρύτανης Π.Θ.

zmamur-at-uth.gr | 2410-565282

Πτυχίο: Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ

Μεταπτυχιακό: Γενετική Πληθυσμών, Université PARIS VII, Γαλλία

Διδακτορικό Δίπλωμα: Γενετική Πληθυσμών και Κυτταρογενετική, Université PARIS VII, Γαλλία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ανάλυση των πληθυσμιακών γενετικών δομών χερσαίων και υδρόβιων ζωικών οργανισμών και ανάπτυξη μοριακών δεικτών, με στόχο τη διερεύνηση: της φυλογένεσης, των μηχανισμών μικροεξέλιξης και ειδογένεσης και της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Γενετική

Μοριακή Οικολογία

Πληθυσμιακή Γενετική