Επιλογή Σελίδας

Λιαδάκη Καλλιόπη

Επίκουρος Καθηγήτρια

Βιοχημική Φαρμακολογία

kliad-at-bio.uth.gr | 2410-565260

Πτυχίο: Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μεταπτυχιακό: Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διδακτορικό Δίπλωμα: Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μεταδιδακτορική Έρευνα: Harvard Medical School, Boston, USA.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μοριακή διάγνωση στον καρκίνο. Μοριακοί μηχανισμοί αντικαρκινικής δράσης φυτικών ενώσεων. Μοριακοί μηχανισμοί ανθεκτικότητας ευκαρυωτικών κυττάρων σε αντικαρκινικά φάρμακα. Μελέτες μεταβολισμού λιποπρωτεϊνών και αθηροσκλήρυνσης σε in vitro και in vivo συστήματα. Mελέτη της βιολογίας των βλαστικών κυττάρων με πιθανή εφαρμογή σε θεραπευτικές προσεγγίσεις ασθενειών σκελετικού μυός.

Βιοχημική Φαρμακολογία

Βιοτεχνολογία Ζώων

Κυτταροκαλλιέργειες