Επιλογή Σελίδας

Κουρέτας Δημήτριος

Καθηγητής

Φυσιολογία Ζωικών οργανισμών – Τοξικολογία

dkouret-at-uth.gr | 2410-565277

Πτυχίο: Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Διδακτορικό Δίπλωμα: Βιοχημείας Τμήματος Χημείας, ΑΠΘ

Μεταδιδακτορική Έρευνα: Τμήμα Μοριακής Φαρμακολογίας, Harvard Medical School, ΗΠΑ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μοριακοί μηχανισμοί αντιοξειδωτικής δράσης φυτικών φαινολών σε ευκαρυωτικά κύτταρα. Προσαρμογές σε οξειδωτικό στρες μετά από άσκηση. Μοριακοί μηχανισμοί προσαρμογής στην άσκηση. Βιολειτουργικά τρόφιμα και δράση τους στον άνθρωπο.

Φυσιολογία Ι

Φυσιολογία ΙΙ

Βιοχημική Τοξικολογία

Διατροφική & Μεταβολική Βιοχημεία

Φάρμακα στον αθλητισμό: antidoping, διεθνείς κανονισμοί, έρευνα WADA