Επιλογή Σελίδας

Μήτσος Χρήστος

Γνωστικό αντικείμενο: «Οργανική Χημεία-Σύνθεση βιοδραστικών μορίων»

cmitsos-at-uth.gr

Πτυχίο: Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδακτορικό Δίπλωμα: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Χημεία ετεροκυκλικών ενώσεων. Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών σύνθεσης. Σύνθεση βιοδραστικών μορίων και φυσικών προϊόντων.

Ειδικά Θέματα Οργανικής Σύνθεσης