Επιλογή Σελίδας

Μαρράς Σωτήριος

Γνωστικό αντικείμενο: «Βιοχημική Μηχανική»

smarras-at-bio.uth.gr | 2410-565256

Πτυχίο: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Μεταπτυχιακό: Department of Mechanical Engineering, Michigan Technological University

Διδακτορικό Δίπλωμα: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Παραγωγή νανοσύνθετων βιοπολυμερών και διερεύνηση της επίδρασης της νανοδομής στις ιδιότητες του υλικού. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός πορωδών και νανοϊνωδών πολυμερικών δομών.

Γενική Χημεία για Βιοεπιστήμες

Δομή και Ανάλυση Βιομορίων

Μεταβολισμός

Βιοχημική Μηχανική

Κλινική Βιοχημεία