Επιλογή Σελίδας

Υποτροφίες

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ΙΚΥ για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 3092/14-3-2022 ανακοίνωσης του Προέδρου του ΙΚΥ, καθώς και της με αριθμ. πρωτ. 3093/14-3-2022  Πρόσκλησης 500 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών στο πλαίσιο της Πράξης...

Πρόσκληση ΙΚΥ για πρόγραμμα υποτροφιών διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα

Σας επισυνάπτουμε συνημμένα την με αριθμ. πρωτ. 3092/14-3-2022 ανακοίνωση του Προέδρου του ΙΚΥ, καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 3093/14-3-2022  Πρόσκληση 500 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών στο...

Χορήγηση 3 προπτυχιακών υποτροφιών από τα έσοδα κληροδοτήματος “Κ. ΤΣΟΥΡΙΔΗ”

To Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει την χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (Ακαδ. έτους 2021-2022) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος "Κλεάρχου Τσουρίδη". Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15/4/2022 Δείτε...

υποτροφίες Ρουμανίας για το ακαδ. έτος 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε αλλοδαπούς πολίτες, από το οποίο εξαιρούνται οι πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ. Επομένως, στην Ελλάδα, το πρόγραμμα δύναται να αφορά μαθητές/φοιτητές...