Επιλογή Σελίδας

Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής κ. Χρ. Παπαζλατάνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα κ. Χριστίνας Παπαζλατάνη με θέμα:  «Μελέτη της αποτελεσματικότητας και της μικροβιολογίας συστημάτων βιοκλινών που δέχονται απόβλητα από μονάδες...

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής κ. Κ. βουτετάκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα  κ. Κωνσταντίνου Βουτετάκη με θέμα:  «Μελέτη του ρόλου της ενζυμικής πρωτεΐνης IRE1 στον καρκίνο με μεθόδους βιοπληροφορικής ανάλυσης», θα...