Επιλογή Σελίδας

Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Πρόσκληση υποστήριξης διδακτορικής διατριβής Υπ. Διδάκτορα κ. Kωνσταντίνου Τσιλαφάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα  κ. Κωνσταντίνου Τσιλαφάκη με θέμα: «Διερεύνηση του ρόλου της περιοχής κεφαλή της δεσμίνης στην παθοφυσιολογία του μυοκαρδιοκυττάρου» και επιβλέποντα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα  κ. Διονυσίου Αντωνόπουλου με θέμα: «Χαρακτηρισμός εναλλακτικού μεταγράφου της πολύ(Α)-εξειδικευμένης ριβονουκλεάσης και διερεύνηση του...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ YΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΟΥΤΗ-ΔΙΔΑΡΑ

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα  κ. Νικολάου Ασούτη-Διδάρα με θέμα: «Διερεύνηση της βιοδραστικότητας και του μικροβιώματος του ελληνικού μελισσόψωμου» και επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή Δημήτριο Μόσιαλο, θα πραγματοποιηθεί...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ κ. ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα  κ. Ελένης Παπαδοπούλου με θέμα: «Μελέτη του ρόλου του μικροβιώματος τοπικών ποικιλιών αμπέλου και της οινοποίησης στην ποιότητα των τελικών οινικών προϊόντων» και επιβλέποντα τον Καθηγητή...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΙΠΟΥΡΛΙΑΝΟΥ

  Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα  κ. Ανδρέα Τσιπουρλιάνου με θέμα: «Η μοριακή εξέλιξη των κυτταρικών μηχανισμών παραγωγής ενέργειας: συγκριτική γονιδιωματική και λειτουργική ανάλυση» και επιβλέπουσα την Καθηγήτρια...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΟΥΛΑ

  Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα  κ. Συμεών Κούλα με θέμα: «Δομικές και λειτουργικές μελέτες φωσφορυλασών των α-γλυκανών» και επιβλέποντα τον Καθηγητή Δημήτριο Λεωνίδα, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023 και...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ κ. ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΥ

  Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα  κ. Ελένης Κατσίβελου με θέμα: «Περιβαλλοντική τύχη και αλληλεπιδράσεις των κτηνιατρικών αντιβιοτικών με την μικροβιακή κοινότητα του εδάφους: ανθεκτικότητα, βιοαποδόμηση, ή...

Πρόσκληση υποστήριξης διδακτορικής διατριβής υποψήφιας διδάκτορα κ. Αναστασίας Τσαγκαράκου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα  κ. Αναστασίας Τσαγκαράκου με θέμα: «Η δομική βάση αναγνώρισης υδατανθράκων από ανθρώπινες γαλεκτίνες» και επιβλέποντα τον Καθηγητή Δημήτριο Λεωνίδα,...