Επιλογή Σελίδας

Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής κ. Ν. Γεωργιάδη

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Νικολάου Γεωργιάδη με θέμα: «Μετα-ανάλυση με σκοπό τη θέσπιση κριτηρίων ταξινόμησης χημικών ουσιών ως καρδιοτοξικών, σύμφωνα με Ευρωπαϊκές νομοθεσίες» και επιβλέποντα τον Καθ. Δ. Κουρέτα, θα...

Διημερίδα ερευνητικής υποδομής omic-engine

OMIC-Engine: Αναδεικνύοντας το μέλλον της Συνθετικής Βιολογίας στη χώρα μας. Η OMIC-Engine, η Εθνική Ερευνητική Υποδομή στη Συνθετική Βιολογία, που συντονίζει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ολοκλήρωσε επιτυχημένα τις εργασίες της μέσα από μία υβριδική διημερίδα...

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής κ. Κων/νας Σαρρη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα κ. Κωνσταντίνας Σαρρή με θέμα: «Ιός του Δυτικού Νείλου: ανοσογενετική του ανθρώπου-ξενιστή» και επιβλέποντα τον Καθηγητή Ζήση Μαμούρη, θα...

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής κ. Ζ.-Β. Σκαπέρδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα κ. Ζωής-Βασιλικής Σκαπέρδα με θέμα: «Μελέτη δεικτών οξειδοαναγωγικής κατάστασης στο κρέας παραγωγικών ζώων», και επιβλέποντα τον Καθηγητή Δ....

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής κ. Χρ. Παπαζλατάνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα κ. Χριστίνας Παπαζλατάνη με θέμα:  «Μελέτη της αποτελεσματικότητας και της μικροβιολογίας συστημάτων βιοκλινών που δέχονται απόβλητα από μονάδες...

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής κ. Κ. βουτετάκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα  κ. Κωνσταντίνου Βουτετάκη με θέμα:  «Μελέτη του ρόλου της ενζυμικής πρωτεΐνης IRE1 στον καρκίνο με μεθόδους βιοπληροφορικής ανάλυσης», θα...