Επιλογή Σελίδας

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Πτυχιακών Εργασιών Ιουλίου 2024

 

Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθούν στις και 9 Ιουλίου 2024:

 

Πρόγραμμα παρουσιάσεων 8 Ιουλίου 2024.

 

Πρόγραμμα παρουσιάσεων 9 Ιουλίου 2024.