Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ κ. ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα

 κ. Μάριου Νικολαΐδη  

με θέμα: «Ανάπτυξη βιοπληροφορικών εργαλείων και αναλύσεων για συγκριτική γονιδιωματική»
και επιβλέποντα τον Καθηγητή Γρηγόριο Αμούτζια,

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 και ώρα: 15:00

στην Αίθουσα «Κ. Σέκερης» του Τμήματος.