Επιλογή Σελίδας

Ανακοινοποίηση – Πρόγραμμα παρουσιάσεων Πτυχιακών Εργασιών Προπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (3,4,5, Ιουλίου 2023)

Τροποποίηση στο πρόγραμμα παρουσιάσεων της Δευτέρας 3 Ιουλίου 2023.

Πρόγραμμα παρουσιάσεων Δευτέρας 3 Ιουλίου 2023.

Πρόγραμμα παρουσιάσεων Τρίτης 4 Ιουλίου 2023.

Πρόγραμμα παρουσιάσεων Τετάρτης 5 Ιουλίου 2023.