Επιλογή Σελίδας

Έναρξη διαλέξεων μαθήματος “Δομή και Ανάλυση Βιομορίων” – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Οι Διαλέξεις του μαθήματος Δομή και Ανάλυση Βιομορίων θα ξεκινήσουν την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Νοσηλευτικής στην Γαιόπολη (πρώην ΤΕΙ), στις 18.00.