Επιλογή Σελίδας

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2021-2022

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ότι οι αιτήσεις χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 29  Ιουνίου 2022  έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Σε όσες αιτήσεις απαιτηθεί από τους δικαιούχους η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών,  να αποστέλλονται με courier (όχι ταχυδρομικά) στην διεύθυνση: Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιόπολις, ΤΚ 41500 Λάρισα (πάνω στον φάκελο να αναγράφεται: «Δικαιολογητικά στεγαστικού επιδόματος») ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φοιτητικής Μέριμνας του Π.Θ.  https://www.uth.gr/zoi/foititiki-merimna/merimna-epikoinonia.

Σας επισυνάπτουμε την αρ. πρωτ. 78354/Ζ1/27-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς ενημέρωσή σας.

Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας

Η Αν. Προϊσταμένη Μαρία Κουκουβάνη