Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής κ. Ν. Γεωργιάδη

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα
κ. Νικολάου Γεωργιάδη
με θέμα: «Μετα-ανάλυση με σκοπό τη θέσπιση κριτηρίων ταξινόμησης χημικών ουσιών ως καρδιοτοξικών, σύμφωνα με Ευρωπαϊκές νομοθεσίες»
και επιβλέποντα τον Καθ. Δ. Κουρέτα,
θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022  και ώρα: 12:00 στην αίθουσα «Κ. Σέκερης» του Τμήματος.