Επιλογή Σελίδας

Ανακήρυξη υποψηφίων για τα αξιώματα του Προέδρου και του/της Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Η Τριµελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη του/της Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Τµήµατος Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ανακηρύσσει τους υποψηφίους της εκλογικής διαδικασίας που θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.