Επιλογή Σελίδας

Υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης-στέγασης φοιτητών για το ακαδ. έτος 2022-2023

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίαςπροπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, ότι θα υποβάλλουν  ηλεκτρονικά την Αίτηση για τη χορήγηση της δωρεάν σίτισης, και δικαιώματος στέγασης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

 

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης – Στέγασης πρέπει να κάνουν χρήση του

Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).

Επισημαίνεται ότι μόνο οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Π.Θ. με έδρα τη Λάρισα και την Καρδίτσα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση σίτισης και στέγασης.

Οι αιτήσεις για το δικαίωμα στέγασης θα υποβάλλονται

Από τη Δευτέρα 16 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022

Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση θα υποβάλλονται

Από τη Δευτέρα 16 Μαΐου έως και την Τρίτη 5 Ιουλίου2022

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την 6η Ιουνίου και θα αφορούν το δικαίωμα στέγασης θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να έχει εκδοθεί η πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2021).

 

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Η Αν. Προϊσταμένη Μαρία Κουκουβάνη