Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ κ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

 Η Δημόσια Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα

 κ. Παράσχου Χριστοδούλου

με θέμα:  «Επίδραση των μυκητιασικών β-γλυκανών από φυσικές πηγές στο γενωμικό και μεταβολομικό αποτύπωμα του εντερικού μικροβιώματος»,
και επιβλέποντα τον Κύριο Ερευνητή ΕΙΕ κ. Παναγιώτη Γεωργιάδη,

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα: 12:00με τηλεδιάσκεψη (e-presence).