Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής κ. Κων/νας Σαρρη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα

κ. Κωνσταντίνας Σαρρή

με θέμα: «Ιός του Δυτικού Νείλου: ανοσογενετική του ανθρώπου-ξενιστή»

και επιβλέποντα τον Καθηγητή Ζήση Μαμούρη,

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022 και ώρα:14:00,
με τηλεδιάσκεψη (e-presence).