Επιλογή Σελίδας

υποτροφίες Ρουμανίας για το ακαδ. έτος 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε αλλοδαπούς πολίτες, από το οποίο εξαιρούνται οι πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ. Επομένως, στην Ελλάδα, το πρόγραμμα δύναται να αφορά μαθητές/φοιτητές προερχόμενους από κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν στη χώρα μας. Δεν παρέχονται υποτροφίες για σπουδές στους τομείς της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 15η/03/2022.

Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα και την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να αναζητήσετε  στη διαδικτυακή πλατφόρμα https://studyinromania.gov.ro.